Pro skupiny AM, A1, A2, A je vyžadován oděv určený na motocykl: obuv, kalhoty, bunda, rukavice, helma. Bez této výbavy není možné zahájit výcvik 

První část zkoušky praktické jízdy obsahuje tyto úkony

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.


provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)


Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru "U" rychlostí chůze cca 4 km.h-1

Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1 

Jízda po dráze ve tvaru "8" při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu 

Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1

Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)

Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)