Přehled nabízených skupin a podmínky přijetí k výuce a výcviku

Skupina AM

  Podmínky přijetí:  

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem. Při nedovršení 15 let úředně ověřený podpis

Skupina A1

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem 

Skupina A2

Podmínky přijetí:

 1. Posudek od praktického lékaře  
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem  ( pokud žadatel nedovršil věk 18 let ) 

Skupina A

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku 

Skupina B

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2.  Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem ( pokud žadatel nedovršil věk 18 let )

Skupina B ( B96 )

Podmínky přijetí: 

 1.  Posudek od praktického lékaře 
 2.  Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku 
 3.  Vlastnění řidičského oprávnění sk. B

Skupina B+E

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku 
 3. Vlastnění řidičského oprávnění sk. B

Skupina C

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku 
 3. Vlastnění řidičského oprávnění sk. B

Skupina C+E

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku 
 3. Vlastnění řidičského oprávnění sk. B a C

Skupina T

Podmínky přijetí: 

 1. Posudek od praktického lékaře 
 2. Vyplněná žádost k přijetí výuce a výcviku podepsaná zákonným zástupcem ( pokud žadatel nedovršil věk 18 let )

Vozidla, která mohu řídit + věk

Skupina AM ( 15 let )

 1. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h 
 2. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.
 3. tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.
 4.  čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L.

Skupina A1 ( 16 let )

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW 
 3. čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. 
 4. vozidla zařazená do skupiny AM 

Skupina A2 ( 18 let )

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem 
 2. vozidla zařazená do skupin AM, A1 

Skupina A ( 20-24 let )

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj 
 2.  tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW 
 3.  vozidla zařazená do skupin AM, A1 a A2 
 4. čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg 

Skupina B (18 let )

 1. motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče 
 2. přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 
 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg  
 4. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou ( na území ČR ) 
 5. držitel, který dosáhl věku 21 let tříkolová vozidla zařazená do skupiny A.
 6. vozidla zařazená do skupiny AM  

Skupina B+E ( 18 let )

 1. jízdní soupravy složené z vozidla  skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg ( 3500kg + 3500 Kg )

Skupina C ( 21 let )

 1. motorová vozidla s výjimkou traktorů jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 2. Vozidla skupiny T.

Supina C+E ( 21 let )

 1. jízdní souprava složená z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E 

Skupina T ( 17 let )

 1. traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo