Obvyklý postup pro vrácení ŘP.

  1. Platný posudek od praktického lékaře na skupiny o které se bude žádat
  2. Na MěÚ odboru dopravy vyřídit výpis z karty řidiče
  3. Absolvovat dopravně-psychologické vyšetření ( s sebou posudek i výpis )
  4. Donést posudek, výpis a výsledek vyšetření do autoškoly ( vše v originálech )
  5. V autoškole se vyplní žádost o přijetí k výuce a výcviku
  6. 4h doplňujícího výcviku pro každou žádanou skupinu
  7. Přezkoušení z odborné způsobilosti
  8. Vydání ŘP v místě uložení

Vrácení ŘP ( 1 skupina )

každá další skupina + 3000 Kč

5 500 Kč

Platba MěÚ zkouška

700 Kč

Kontaktujte nás